RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
od 25 maja 2018 r.

Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności dla korzystających ze strony internetowej Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej, wolontariuszy oraz podmiotów współpracujących z Fundacją Historii Polskiej Broni Pancernej

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Tirczakowskiego zamieszkałego w Toruniu przy ulicy Leona Witkowskiego 8c/1 leg. Dow. Osobistym nr ADG 543816 wyd. przez Prezydenta miasta Torunia. zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystiana Buszmana w kancelarii notarialnej w Toruniu, ul. Chełmińskiej 3, w dniu 24 listopada 2009r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Video raport

Foto nowości

Dokumenty